بانك نمونه قرار داد ها

اطلاعات قراردادها

نویسنده : سلام شنبه 27 خرداد 1391 11:19 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

upload/uc_129.jpg


بانك تحقیقاتی دانشجو

كاملترین و به روزترین منبع تحقیق ویژه دانشجویان

بدون نیاز به جستجو در اینترنت مقاله خود را آماده كنید

ما قبلا برای شما سرچ كرده ایم شما فقط انتخاب كنید

كاملترین مقالات در تمام زمینه های ادبی ،

تاریخی ،مذهبی، شیمی مهندسی و ... همه مقالات شما را از قبل آماده كرده ایم

 

upload/uc_130.jpg


جامع ترین منبع تحقیقاتی برای پایان نامه های دانشجویی

مقالات ،پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های

خود را در كوتاه ترین مدت آماده كنید

ما 80درصد راه را رفته ایم

upload/uc_131.jpg


مقالات این مجموعه از رفرنسهای ایرانی و خارجی تهیه شده است

تمام  مقالات خارجی این مجموعه ترجمه شده  و به زبان فارسی می باشد

قیمت این محصول در سراسر ایران فقط 7500 تومان

upload/uc_1359.png

upload/uc_132.jpg


دیگر نگران  پروژه های دانشجویی و مقالات و پایان نامه تان نباشد

تاپ ترین و جدید ترین مقالات  در تمام زمینه های علمی

upload/uc_133.jpg


در تمامی  رشته های تحصیلی

مناسب بـرای تمامـی دانشجـویـان

 مــجـموعـه ای بی نظیـر و فـوق العـاده

قیمت این محصول در سراسر ایران فقط 7500 تومان

upload/uc_1359.png

 

upload/uc_134.jpg

فرصتی بی نظیر برای صرفه جویی در وقت

upload/uc_135.gif   upload/uc_135.gif

قیمت : 75,000 ریال


برچسب ها: بانک نمونه قراردادها ، بانک اطلاعات قراردادها ، اطلاعات قراردادها ، منبع قراردادها ، قراردادها ، مجموعه ای كامل از قراردادهای آماده ، گلچینـــی بی نظیـــــر از انواع قراردادهــــا و قوانیـــن موجود در آن ، 600 نمونه قرارداد فارسی و انگلیسی ، بانک قراردادهاآمورشی ، نمونه قراردادهای كار ، مفاهیم آموزشی و اولیه تنظیم قرارداد ها ، قرارداد بیمه ،
آخرین ویرایش: شنبه 10 فروردین 1392 01:49 ب.ظ

منبع قراردادها

نویسنده : سلام شنبه 27 خرداد 1391 11:19 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  


ادامه مطلب
برچسب ها: بانک نمونه قراردادها ، بانک اطلاعات قراردادها ، اطلاعات قراردادها ، منبع قراردادها ، قراردادها ، مجموعه ای كامل از قراردادهای آماده ، گلچینـــی بی نظیـــــر از انواع قراردادهــــا و قوانیـــن موجود در آن ، 600 نمونه قرارداد فارسی و انگلیسی ، بانک قراردادهاآمورشی ، نمونه قراردادهای كار ، مفاهیم آموزشی و اولیه تنظیم قرارداد ها ، قرارداد بیمه ،
آخرین ویرایش: شنبه 10 فروردین 1392 01:49 ب.ظ

مجموعه ای كامل از قراردادهای آماده

نویسنده : سلام شنبه 27 خرداد 1391 11:19 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  


ادامه مطلب
برچسب ها: بانک نمونه قراردادها ، بانک اطلاعات قراردادها ، اطلاعات قراردادها ، منبع قراردادها ، قراردادها ، مجموعه ای كامل از قراردادهای آماده ، گلچینـــی بی نظیـــــر از انواع قراردادهــــا و قوانیـــن موجود در آن ، 600 نمونه قرارداد فارسی و انگلیسی ، بانک قراردادهاآمورشی ، نمونه قراردادهای كار ، مفاهیم آموزشی و اولیه تنظیم قرارداد ها ، قرارداد بیمه ،
آخرین ویرایش: شنبه 10 فروردین 1392 01:49 ب.ظ

گلچینـــی بی نظیـــــر از انواع قراردادهــــا و قوانیـــن موجود در آن

نویسنده : سلام شنبه 27 خرداد 1391 11:19 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  


ادامه مطلب
برچسب ها: بانک نمونه قراردادها ، بانک اطلاعات قراردادها ، اطلاعات قراردادها ، منبع قراردادها ، قراردادها ، مجموعه ای كامل از قراردادهای آماده ، گلچینـــی بی نظیـــــر از انواع قراردادهــــا و قوانیـــن موجود در آن ، 600 نمونه قرارداد فارسی و انگلیسی ، بانک قراردادهاآمورشی ، نمونه قراردادهای كار ، مفاهیم آموزشی و اولیه تنظیم قرارداد ها ، قرارداد بیمه ،
آخرین ویرایش: شنبه 10 فروردین 1392 01:50 ب.ظ

600 نمونه قرارداد فارسی و انگلیسی

نویسنده : سلام شنبه 27 خرداد 1391 11:19 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  


ادامه مطلب
برچسب ها: بانک نمونه قراردادها ، بانک اطلاعات قراردادها ، اطلاعات قراردادها ، منبع قراردادها ، قراردادها ، مجموعه ای كامل از قراردادهای آماده ، گلچینـــی بی نظیـــــر از انواع قراردادهــــا و قوانیـــن موجود در آن ، 600 نمونه قرارداد فارسی و انگلیسی ، بانک قراردادهاآمورشی ، نمونه قراردادهای كار ، مفاهیم آموزشی و اولیه تنظیم قرارداد ها ، قرارداد بیمه ،
آخرین ویرایش: شنبه 10 فروردین 1392 01:50 ب.ظ

بانک قراردادهاآمورشی

نویسنده : سلام شنبه 27 خرداد 1391 11:19 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  


ادامه مطلب
برچسب ها: بانک نمونه قراردادها ، بانک اطلاعات قراردادها ، اطلاعات قراردادها ، منبع قراردادها ، قراردادها ، مجموعه ای كامل از قراردادهای آماده ، گلچینـــی بی نظیـــــر از انواع قراردادهــــا و قوانیـــن موجود در آن ، 600 نمونه قرارداد فارسی و انگلیسی ، بانک قراردادهاآمورشی ، نمونه قراردادهای كار ، مفاهیم آموزشی و اولیه تنظیم قرارداد ها ، قرارداد بیمه ،
آخرین ویرایش: شنبه 10 فروردین 1392 01:50 ب.ظ

قرارداد بیمه

نویسنده : سلام شنبه 27 خرداد 1391 11:19 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  


ادامه مطلب
برچسب ها: بانک نمونه قراردادها ، بانک اطلاعات قراردادها ، اطلاعات قراردادها ، منبع قراردادها ، قراردادها ، مجموعه ای كامل از قراردادهای آماده ، گلچینـــی بی نظیـــــر از انواع قراردادهــــا و قوانیـــن موجود در آن ، 600 نمونه قرارداد فارسی و انگلیسی ، بانک قراردادهاآمورشی ، نمونه قراردادهای كار ، مفاهیم آموزشی و اولیه تنظیم قرارداد ها ، قرارداد بیمه ،
آخرین ویرایش: شنبه 10 فروردین 1392 01:50 ب.ظ

مفاهیم آموزشی و اولیه تنظیم قرارداد ها

نویسنده : سلام شنبه 27 خرداد 1391 11:19 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  


ادامه مطلب
برچسب ها: بانک نمونه قراردادها ، بانک اطلاعات قراردادها ، اطلاعات قراردادها ، منبع قراردادها ، قراردادها ، مجموعه ای كامل از قراردادهای آماده ، گلچینـــی بی نظیـــــر از انواع قراردادهــــا و قوانیـــن موجود در آن ، 600 نمونه قرارداد فارسی و انگلیسی ، بانک قراردادهاآمورشی ، نمونه قراردادهای كار ، مفاهیم آموزشی و اولیه تنظیم قرارداد ها ، قرارداد بیمه ،
آخرین ویرایش: شنبه 10 فروردین 1392 01:50 ب.ظ

نمونه قراردادهای كار،

نویسنده : سلام شنبه 27 خرداد 1391 11:18 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  


ادامه مطلب
برچسب ها: بانک نمونه قراردادها ، بانک اطلاعات قراردادها ، اطلاعات قراردادها ، منبع قراردادها ، قراردادها ، مجموعه ای كامل از قراردادهای آماده ، گلچینـــی بی نظیـــــر از انواع قراردادهــــا و قوانیـــن موجود در آن ، 600 نمونه قرارداد فارسی و انگلیسی ، بانک قراردادهاآمورشی ، نمونه قراردادهای كار ، مفاهیم آموزشی و اولیه تنظیم قرارداد ها ، قرارداد بیمه ،
آخرین ویرایش: - -

قرارداد اقاله

نویسنده : سلام شنبه 27 خرداد 1391 11:18 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  


ادامه مطلب
برچسب ها: بانک نمونه قراردادها ، بانک اطلاعات قراردادها ، اطلاعات قراردادها ، منبع قراردادها ، قراردادها ، مجموعه ای كامل از قراردادهای آماده ، گلچینـــی بی نظیـــــر از انواع قراردادهــــا و قوانیـــن موجود در آن ، 600 نمونه قرارداد فارسی و انگلیسی ، بانک قراردادهاآمورشی ، نمونه قراردادهای كار ، مفاهیم آموزشی و اولیه تنظیم قرارداد ها ، قرارداد بیمه ،
آخرین ویرایش: شنبه 10 فروردین 1392 01:50 ب.ظ

دانلود نرم افزار سرعت دقیق حرکت با Speed View Pro v2.7 – آندروید

نویسنده : سلام چهارشنبه 12 مرداد 1390 06:13 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

یک نرم افزار بسیار قدرتمند و با کاربری آسان است . این نرم افزار به کمک GPS گوشی یا تبلت شما سرعت دقیق حرکت شما را اعلام میکند. این نرم افزار ظاهر زیبایی دارد و از تبلت حداکثر ۱۰ اینچی نیز به خوبی پشتیبانی میکند. یکی از ویژگیهای بسیار جالب این نرم افزار HUD Mode آن است .

منبع:
http://mara.aksmod.com

آخرین ویرایش: - -

دانلود تیتراژ پایانی و فوق العاده زیبای برنامه ماه عسل ( ویژه ماه رمضان ) با صدای مهدی یراحی

نویسنده : سلام چهارشنبه 12 مرداد 1390 04:40 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

تیتراژ پایانی و فوق العاده زیبای برنامه ماه عسل ( ویژه ماه رمضان ) با صدای مهدی یراحی , با کیفیت اوررجینال

منبع:
http://mara.aksmod.com

آخرین ویرایش: - -

دانلود رایگان بازی همسایه جهنمی ۲ _ Neighbors From Hell 2

نویسنده : سلام چهارشنبه 12 مرداد 1390 03:11 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

همسایه جهنمی بازی کارتونی بسیار زیبا و جذابی و در ژانر استراتژیک پازل گونه و آمیخته با نقش آفرینی است که بر اساس شو کمدی و کارتونی زیبای تلویزیونی با همین ...

منبع:
http://mara.aksmod.com

آخرین ویرایش: - -

دانلود بازی اکشن داینو کرایسیس ۲ _ Dino Crisis 2

نویسنده : سلام چهارشنبه 12 مرداد 1390 02:41 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

در این بازی که پر از معما پر از جاهای مخفی است ، شما هیجان های زیادی را باید تحمل کنید . در راه این بازی که پر از دایناسور هست ، شما باید راز به وجود آمدن ...

منبع:
http://mara.aksmod.com

آخرین ویرایش: - -

دانلود آهنگ جدید و فوق العاده زیبای مهدی یغمائی با نام حس میکنم تورو

نویسنده : سلام چهارشنبه 12 مرداد 1390 02:40 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

آهنگ جدید و فوق العاده زیبای مهدی یغمائی با نام حس میکنم تورو ...

منبع:
http://mara.aksmod.com

آخرین ویرایش: - -


تعداد کل صفحات ( 8 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو